Dług Umorzony w całości.

14 wierzycieli wydzwaniających po nocach, dług sięgający blisko 200 tys złotych, raty przekraczające dochód, typowa spirala kredytowa i wydawałoby się sytuacja bez wyjścia. A jednak dzięki Programowi Ulga od Długu pojawiło się na drodze Pani Hanny światło w tunelu, zapoczątkowane jedną ugodą i jednym całkowitym umorzeniem długu.

Kolejny sukces programu Ulga Od Długu.

Obniżka zadłużenia konsumentki aż o 40 proc. w ramach ugody z firmą pożyczkową – to kolejny sukces specjalistycznego programu Ulga od Długu, skierowanego do osób, które utraciły zdolność do regulowania nawarstwiających się zobowiązań finansowych.