Utrata pracy a kredyt – co zrobić w podbramkowej sytuacji?

Zobowiązanie finansowe w formie kredytu wymaga  stałych i przewidywalnych dochodów. Życie obfituje jednak w sytuacje nieprzewidywalne, które zaskakują nawet najlepiej przygotowane osoby. Co zrobić, jeśli nagle utracimy pracę, a stan oszczędności nie pozwala na kontynuowanie spłaty rat kredytowych? Czy informować bank o utracie pracy? Czy istnieje możliwość odroczenia terminu spłaty? W tym artykule opiszemy najlepsze sposoby na poradzenie sobie w tej sytuacji i znalezienie drogi wyjścia z zadłużenia.

Zobacz też: Czy można negocjować z komornikiem?

Straciłem pracę a mam kredyt – czy istnieje wyjście z tej sytuacji?

Straciłem pracę a mam kredyt – co z tym zrobić? Takie pytania bardzo często pojawiają się u osób, które nagle znalazły się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Osoby te zastanawiają się również, czy informować bank o utracie pracy i jakie konsekwencje mogą się z tym wiązać. Warto wiedzieć, że większość umów kredytowych zawiera zapisy o obowiązku informowania kredytodawcy o wszelkich okolicznościach mających wpływ na zmianę sytuacji majątkowej. Niezwłoczne poinformowanie banku o tym fakcie buduje wzajemne zaufanie i pozwala wypracować skuteczne porozumienie. Jeśli przydarzy nam się utrata pracy a kredyt hipoteczny lub gotówkowy zacznie niebezpiecznie narastać, pojawia się widmo rozpoczęcia procedur windykacyjnych przez bank. O wiele lepiej jest jak najszybciej przedstawić swoją sytuację i wspólnie z bankiem poszukiwać rozwiązania dobrego dla obu stron. W większości przypadków ugoda będzie możliwa, np. poprzez wakacje kredytowe. Informacja – nie jestem w stanie spłacać kredytu, to poważny sygnał dla banku. Jednak każdy kredytodawca woli osiągnąć okresowe porozumienie z dłużnikiem niż uruchamiać długotrwały i kosztowny proces windykacji.

Wiele z kredytów hipotecznych udzielanych osobom prywatnym ma dołączone ubezpieczenie kredytu od utraty pracy. Dłużnik może wówczas liczyć na pełne wsparcie ze strony ubezpieczyciela i spokojnie zająć się poszukiwaniem nowego zatrudnienia.

Jeśli mamy niezabezpieczony kredyt gotówkowy a utrata pracy nastąpiła nagle, należy się powstrzymać od zaciągania innego kredytu na poczet spłaty wcześniejszego długu. Takie działanie napędza jedynie spiralę zadłużenia, która może prowadzić do upadłości konsumenckiej.

Co jednak zrobić w momencie, gdy wyczerpałem już inne możliwości i nie jestem w stanie spłacać kredytu na obecnych warunkach? Utrata pracy a kredyt nie musi być sytuacją patową. Polubowne zakończenie sprawy leży w sferze interesów dłużnika i kredytodawcy. Osoby, które wykazują wolę do regulacji zadłużenia, lecz nie potrafią sobie poradzić z nawarstwiającymi się zobowiązaniami, mogą skorzystać z profesjonalnych programów pomocowych, takich jak Ulga od Długu. Polegają one na renegocjacji warunków umowy z wierzycielami, a także dostarczają opieki prawnej i wsparcia ze strony specjalistów ds. oddłużania. Program Ulga od Długu obejmuje swoim zasięgiem wszelkie rodzaje długów niezabezpieczonych. Dedykowany jest kredytobiorcom, których sytuacja życiowa (w tym utrata pracy) zmusiła do zaprzestania spłaty rat. Niezabezpieczony kredyt gotówkowy a utrata pracy? Taka sytuacja wciąż daje szansę znalezienia dobrego rozwiązania, a pomoc pozostaje dostępna na wyciągnięcie ręki.

Zobacz też: Jak wyjść z chwilówek?

Na czym polega ubezpieczenie kredytu od utraty pracy?

Zaciągając kredyt, wiążemy się niekiedy kilkudziesięcioletnią umową z bankiem. Dobrze jest zawczasu zaplanować wszelkie przeszkody, jakie mogą się pojawić w tym okresie. Kupując ubezpieczenie kredytu od utraty pracy, zanim podpiszemy umowę z bankiem, otrzymujemy pakiet pomocowy na wypadek rozwiązania stosunku pracy czy ogłoszenia upadłości firmy. Ubezpieczenie nie zadziała jednak w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego lub za porozumieniem stron. Pomoc w tej formie dostępna jest wyłącznie dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, które zostały zwolnione bez swojej winy, na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy.

Jak działa ten produkt finansowy? Zakup polisy zobowiązuje towarzystwo ubezpieczeniowe do pokrycia zobowiązań ratalnych przez określony w umowie czas. Zazwyczaj jest to 12 miesięcy, traktowane jako wystarczający okres do znalezienia przez dłużnika nowej pracy. Koszt polisy ubezpieczeniowej pozostaje zależny od kwoty przyznanego kredytu, a wypłata świadczenia następuje w momencie faktycznego ustania źródła dochodów. Należy pamiętać o okresie karencji, wyszczególnionym w umowie ubezpieczeniowej. Środki z ubezpieczenia nie będą wypłacone, jeśli utrata pracy nastąpi w bezpośredniej bliskości daty wykupu polisy (najczęstszym okresem karencji jest 6 miesięcy).

Utrata pracy a kredyt

Zabezpieczenie na wypadek utraty pracy powinno znaleźć się w sferze rozważań jeszcze przed zaciągnięciem kredytu. Ochrona przed utratą zdolności kredytowej może przybierać różne formy – gromadzenie oszczędności, zakup ubezpieczenia lub wynegocjowanie w umowie z bankiem wakacji kredytowych w określonej sytuacji. Osoby zagrożone widmem egzekucji komorniczej mogą także skorzystać z programu pomocowego Ulga od Długu, delegując tym samym kwestie reprezentacji w kontaktach z wierzycielami do profesjonalistów. Utrata pracy w trakcie spłaty kredytu jest sytuacją bardzo trudną, lecz nie musi oznaczać katastrofy finansowej. Warto poszukiwać pomocy, podejmując rozmowy z bankiem, korzystając z programu oddłużeniowego, ale także aktywnie poszukując nowego zatrudnienia.

Zobacz: Na czym polega oddłużanie chwilówek?