Restrukturyzacja zadłużenia – kiedy się o nią ubiegać

Nikt z nas nie ma kryształowej kuli. Biorąc kredyt lub pożyczkę, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak może się zmienić nasza sytuacja finansowa w przyszłości. Zaciągamy zobowiązanie, wierząc, że uda nam się je bez problemu spłacić. Jednak życie jest nieprzewidywalne i zanim zdążymy to zrobić, możemy np. stracić prace i tym samym nie być dłużej w stanie wywiązywać się ze swoich obowiązków wobec instytucji finansowych. Na szczęście istnieje coś takiego, jak restrukturyzacja zadłużenia, która może nam pomóc w zaistniałej sytuacji.

Restrukturyzacja zadłużenia – co to takiego?

Restrukturyzacja zadłużenia to po prostu zmiana warunków ich spłaty ustalona z kredytodawcą. Instytucja finansowa może wyrazić na nią zgodę, kiedy sytuacja materialna dłużnika uległa zmianie na przykład w wyniku czynników zewnętrznych.

Restrukturyzacje zadłużenia najczęściej przeprowadza się, kiedy kredytobiorca nie jest w stanie dalej spłacać swoich długów na warunkach, które obowiązywały do tej pory. Może to być spowodowane utratą pracy lub chorobą, albo innymi czynnikami, które znacznie wpłynęły na jego sytuację finansową. W takich przypadkach wierzyciel może jeszcze raz przeanalizować zdolność kredytową klienta i na jej podstawie dostosować warunki spłaty zobowiązania do obecnej sytuacji.

Restrukturyzacja zadłużenia może przebiegać na kilka sposobów. Najczęściej dotyczy ona ilości rat i tym samym ich wysokości. Wydłużenie czasu spłaty zobowiązania oraz zmniejszenie kwoty pojedynczych wpłat może bardzo ułatwić ich spłatę pomimo pogorszonej zdolności finansowej. Takie rozwiązanie ma jednak swoje minusy. Wydłużenie czasu spłaty kredytu najczęściej wiąże się z większym ogólnym jego kosztem.

Czasem zdarza się także, że o restrukturyzacje zadłużenia ubiegają się osoby, których sytuacja materialna poprawiła się na tyle, że chcą oni płacić wręcz wyższe raty, aby szybciej pozbyć się długu. Dla instytucji finansowych jest to zazwyczaj mniej korzystna sytuacja, dlatego najlepiej zapytać, czy jest to przewidziane w umowie jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania.

Zobacz też: Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja zadłużenia – powody o jej wystąpienie

Zanim wystąpimy do instytucji finansowej o restrukturyzacje zadłużenia, musimy przygotować się, do tego, że będziemy musieli dobrze umotywować naszą prośbę. Jednocześnie, kiedy sprawa jest oczywista, warto reagować od razu, nie czekając na pogorszenie się sytuacji. Brak spłaty swoich zobowiązań na czas może zburzyć zaufanie instytucji finansowej do nas, a do tego obarczyć nas koniecznością zapłaty karnych odsetek. Powodami, dla których dłużnicy zgłaszają się najczęściej z prośbą o restrukturyzacje zadłużenia, są:

  • utrata pracy. Nikogo na pewno nie zdziwi fakt, że utrata źródła dochodu to najczęstsza przyczyna zmiany warunków w spłacie zobowiązania. Zwłaszcza jeżeli w momencie brania kredytu mogliśmy pochwalić się wysokimi dochodami i to na ich podstawie była ustalana wysokość raty, która w zaistniałej sytuacji stała się stanowczo za duża,
  • utrata płynności finansowej. Czasem możemy nagle zostać obciążeni nieprzewidywalnymi kosztami, które uniemożliwiają nam w danym momencie spłatę swoich zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych. Może to być jakaś poważna awaria w obejściu domowym, kosztowna naprawa samochodu, zwłaszcza jeżeli jest on nam potrzebny jako narzędzie  pracy. Każdy z takich przypadków będzie wymagał od nas dodatkowej gotówki i na określony czas zaburzy naszą płynność finansową. Rozwiązaniem może być wtedy restrukturyzacja zadłużenia,
  • Sytuacje losowe. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Choroba, wypadek, czy inne zdarzenie, które znacząco wpłynie na nasz budżet domowy, a który ma charakter przewlekły, to również częsty powód do wystąpienia o zmianę warunków spłaty kredytu. Na szczęście i w takich przypadkach instytucje finansowe najczęściej są skłonne znaleźć wspólne rozwiązanie problemu.

Restrukturyzacja zadłużenia – jakie są możliwości?

Instytucje finansowe mogą przeprowadzić restrukturyzacje zadłużenia na różne sposoby. Dużo zależy od aktualnej sytuacji pożyczkobiorcy. Najczęściej spotykanymi rozwiązaniami są:

  • zmiana czasu spłaty zobowiązania i wysokości rat. To bardzo częsty sposób na restrukturyzacje zadłużenia. Instytucja finansowa na prośbę dłużnika może na przykład wydłużyć czas spłaty kredytu i tym samym obniżyć wysokość pojedynczych rat. Takie rozwiązanie może pomóc odzyskać płynność finansową kredytobiorcy przy jednoczesnym wywiązywaniu się ze swoich obowiązków względem wierzyciela. Choć wydłużenie spłaty kredytu najczęściej wiążę się ze wzrostem całkowitego jego kosztu, to jednak w skali miesiąca niższa rata może być odczuwalną ulgą w domowym budżecie,
  • raty balonowe – inaczej raty, których wysokość wzrasta wraz z upływającym czasem. Taka restrukturyzacja zadłużenia najlepiej się sprawdzi, kiedy wiemy, że nasze problemy są przejściowe i po czasie nasza sytuacja ulegnie poprawie,
  • wakacje kredytowe – instytucja finansowa może zwolnić nas na jakiś czas z obowiązku spłacania rat kredytowych. Okres ten jest z góry ustalony i po jego upłynięciu kredytobiorca ponownie zaczyna spłacać swój dług zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  • zmiana wysokości oprocentowania zobowiązania. W wyjątkowych sytuacjach instytucje finansowe mogą zmniejszyć oprocentowanie kredytu i w ten sposób zmniejszyć wysokość rat kredytowych,
  • zmiana waluty, w jakiej spłacane jest zobowiązanie. Czasem może się okazać, że spłata długu w innej walucie będzie dla nas korzystna. Szczególnie jeżeli na przykład dostajemy wynagrodzenie w obcej walucie i chcemy móc właśnie w niej spłacać swoje zobowiązanie. W takim wypadku walutowa restrukturyzacja zadłużenia może być dobrym pomysłem. W każdej innej sytuacji warto zastanowić się podwójnie, czy stać nas na podejmowanie takiego ryzyka. Kursy walut mogą się zmieniać w czasie i to, co na pierwszy rzut oka wydało się bardzo korzystne, wkrótce może być źródłem dodatkowych kosztów, a sama wysokość raty kredytowej może ulec znaczącej zmianie,
  • rezygnacja z kosztów dodatkowych. Czasem przy okazji zaciągnięcia zobowiązania instytucje finasnowe oferują nam usługi dodatkowe. Jeżeli jego opłata jest zawarta w pojedynczych ratach, kredytodawca może zgodzić się na rezygnację z dodatkowej usługi i tym samym rata kredytu ulegnie zmniejszeniu.

Restrukturyzacja zadłużenia – rozmowa z wierzycielem

Każda instytucja finansowa będzie miała swoje podejście do tematu restrukturyzacji zadłużenia. Kiedy zmianie ulegnie nasza sytuacja materialna, najlepiej od razu udać się do wierzyciela i porozmawiać o dostępnych możliwościach. Warto się wcześniej do takiej rozmowy przygotować i przemyśleć, co ułatwiłoby spłatę istniejącego już zadłużenia. Czy będą to wakacje kredytowe, czy może wydłużenie czasu spłaty kredytu. W przypadku, gdy chcemy szybciej spłacić zobowiązanie, sytuacja wygląda nieco inaczej. Tutaj należy się upewnić, że w umowie nie ma zapisów, które ograniczałyby taką możliwość.

Zobacz też: Kredyt a pożyczka – różnice

Inaczej też może wyglądać restrukturyzacja zadłużenia w zależności od rodzaju pożyczki. W przypadku kredytów hipotecznych, gdzie zabezpieczeniem jest nieruchomość, banki mogą wykazać się mniejszą skłonnością do ustępstw. Mają one bowiem pewność, że nawet gdy kredytobiorca nie będzie miał możliwości spłaty zobowiązania, mogą one je odzyskać w inny sposób.

Rozmowa bezpośrednio z instytucją finansową, w której masz dług, rozwieje najszybciej wszystkie Twoje wątpliwości. Kiedy ustalisz już, co możesz zrobić w tej sytuacji, zapewne zostaniesz poproszony o wypełnienie stosownego wniosku. Będziesz musiał w nim wyjaśnić powód, dla którego występujesz o zmianę warunków kredytowych oraz zawnioskować o konkretne rozwiązanie. Po złożeniu odpowiednich dokumentów pozostanie Ci już tylko czekać na oficjalną odpowiedź.

Restrukturyzacja zadłużenia – koszty

Restrukturyzacja zadłużenia najczęściej wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów. Może to być koszt wykonania nowego aneksu do umowy, a także na przykład koszty związane z wydłużeniem okresu spłaty kredytu. W momencie wystąpienia z prośbą o zmianę warunków spłaty zadłużenia najlepiej od razu zapytać się o przewidywane opłaty, które będą się z tym wiązać.