Pytania i odpowiedzi

Na czym polega Program Ulga od Długu?

Jaki jest cel Programu Ulga od Długu?

Co mi da przystąpienie do Programu?

Kto może przystąpić do Programu Ulga od Długu?

Jakiego rodzaju długi mogę spłacić z pomocą Programu Ulga od Długu?

Czy przystępując do Programu biorę kolejną pożyczkę?

Czy w każdej chwili mogę odstąpić od Programu?

Jakie są opłaty za udział w Programie Ulga od Długu?

Czy w trakcie trwania Programu nadal będą narastać odsetki za moje długi?

Ile czasu będzie trwało spłacanie długów?

Kto odpowiada za bezpieczeństwo moich pieniędzy zgromadzonych na rachunku Programu?

Czy przystępując do Programu nie będę już nękany przez wierzycieli?