Odpowiedź na komunikat o zarzutach Prezesa UOKiK przeciwko Certo

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował komunikat dotyczący Certo pt. „Usługi oddłużeniowe Certo – zarzuty Prezesa UOKiK”. Informujemy, że zarzuty UOKiK są nieuzasadnione i nie odnoszą się do tego, jak w rzeczywistości wyglądają usługi Kancelarii Certo.

Treść komunikatu zamieszczonego na stronie UOKIK może wprowadzać w błąd w zakresie rodzaju i sposobu świadczenia usług przez Certo. Dlatego wyjaśniamy, że:

  • Środki wpłacane przez Klientów na podstawie umowy są bezpieczne, a Certo może nimi dysponować jedynie na spłatę zadłużenia na podstawie ugód lub na poczet opłat wprost wskazanych w umowie
  • Klient ma kontrolę nad stanem wpłacanych środków, a jeżeli nie zostaną one wykorzystane, to są zwracane Klientowi po zakończeniu umowy
  • Certo nie pobiera opłat przed zawarciem umowy, ani nie pobiera żadnych innych opłat niż uzgodnione z Klientem na podstawie umowy
  • Certo wyraźnie informuje, że środki wpłacane przez Klientów są przeznaczane na spłatę wierzycieli po zawarciu z nimi ugody, redukującej zadłużenie, a nie na bieżące spłacanie należności firm pożyczkowych w sposób, który nie pozwala na ograniczenie zobowiązań Klientów
  • Certo od początku informuje klientów, że usługi Kancelarii nie dają ochrony przed dochodzeniem przez wierzycieli roszczeń na drodze sądowej ani nie dają gwarancji zawarcia ugody. Certo dokłada jednak wszelkich starań aby doprowadzić do zawarcia ugód i praktyka Kancelarii pokazuje, że w wielu przypadkach ten cel udaje się osiągnąć
  • Certo zawiera umowy jedynie z Klientami, którzy przeszli proces kwalifikacji, w ramach którego badane jest to, czy usługi oferowane przez Kancelarię są dopasowane do sytuacji Klienta oraz rodzaju i wysokości jego zadłużenia  

Certo jest jedną z pierwszych kancelarii w Polsce, która na szeroką skalę walczy z problemem spirali zadłużenia. Usługi Kancelarii są skierowane do szerokiego grona osób i stanowią odpowiedź na nieuczciwe praktyki firm pożyczkowych. Takie firmy wykorzystują trudną sytuację konsumentów do oferowania im dalszych, wysokooprocentowanych pożyczek, których nie mogą spłacić. Certo pokazuje natomiast, że takie osoby mogą uwolnić się od zadłużenia.

Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby sytuacja została jak najszybciej wyjaśniona, a Urząd uzyskał rzetelne i prawdziwe informacje o działalności Certo oraz jej umowach z Klientami.

Jeżeli masz wątpliwości związane z usługami oddłużeniowymi lub postanowieniami umowy zawartej z Certo, to zadzwoń pod nr 12 345 38 39 lub, 12 345 38 47. Odpowiemy na Twoje pytania i udzielimy Ci pełnych wyjaśnień.

14.02.2022