Pomoc w oddłużaniu komorniczym

Oddłużanie komornicze to w zasadzie skrót myślowy, dotyczący możliwości oddłużenia w sytuacji, kiedy wierzyciel uzyskał już tytuł i wszczął postępowanie egzekucyjne. Oczywiście, egzekucja komornicza rozpoczyna się dopiero wówczas, gdy przeciwko dłużnikowi zapadnie prawomocny wyrok sądu, do której to sytuacji w Programie Ulga Od Długu wolimy nie dopuszczać. Jednak nawet wówczas, gdy już do tego dojdzie, a komornik przystąpi do swoich działań, dłużnik wcale nie jest na całkowicie straconej pozycji, a wypracowanie ugód z wierzycielami nawet na tym etapie czyli potoczne oddłużanie z komornikiem, może okazać się skuteczne i stanowić szansę na wyjście z zadłużenia. Jak więc uzyskać pomoc w oddłużaniu komorniczym?

Oddłużanie z komornikiem

Oddłużanie komornicze czyli oddłużenie w trakcie otwartego postępowania egzekucyjnego jest możliwe do przeprowadzenia. Postępowanie egzekucyjne to prowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego działania do majątku dłużnika, podejmowane na podstawie ważnego tytułu (zazwyczaj prawomocnego wyroku sądu opatrzonego klauzulą wykonalności). W jego ramach komornik ma prawo np. zająć wynagrodzenie dłużnika czy zlicytować należące do niego ruchomości i nieruchomości. Jednak zanim do tego dojdzie, zawsze pozostawia się dłużnikowi pewien czas na spłatę zobowiązań. W ramach tego postępowania dłużnikowi wciąż przysługuje szereg możliwości. Może on m.in. żądać zawieszenia postępowania, pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego czy zwolnienia od egzekucji zajętych przedmiotów – np. sprzętów gospodarstwa domowego, samochodu bądź nieruchomości. Przede wszystkim jednak, wciąż jest szansa na polubowne rozwiązania, o ile wierzyciel przychyli się do takiej propozycji.

Stąd też pomoc w oddłużaniu komorniczym polega przede wszystkim na prowadzeniu rozmów ugodowych z wierzycielami, wspartych odpowiednią argumentacją, również w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego. Jest rzeczą oczywistą, iż każdy przede wszystkim powinien dążyć do spłaty swoich zobowiązań, tak aby w ogóle nie było konieczne prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Jeżeli jednak do niego dojdzie, dłużnik nie powinien zapominać, że dzięki własnej determinacji i zmianie podejścia do finansów oraz przy profesjonalnym wsparciu, można doprowadzić do zminimalizowania skutków egzekucji komorniczej.  

Oddłużanie komornicze a spłata długów

W oddłużaniu komorniczym spłata długów nie zawsze jest możliwe do osiągnięcia, ponieważ wierzyciel ma umocnioną pozycję i nie zawsze chce przystąpić do porozumienia. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy egzekucja komornicza jest skuteczna (tzn. kiedy ilość środków dłużnika wystarcza aby w niedługim czasie zaspokoić wierzyciela). Sytuacja jest inna, kiedy postępowanie egzekucyjne jest prowadzone na pokrycie wielu długów i/lub wysokość zadłużenia nie pozwala na szybką spłatę wierzycieli oraz, co bardzo istotne, wcale niemałych kosztów prowadzenia egzekucji przez komornika.

Przede wszystkim należy kontrolować stan swojego zadłużenia i nie dopuścić do etapu postępowania sądowego oraz uprawomocnienia się wyroków i nakazów zapłaty. Strategię wyjścia z zadłużenia warto skonsultować ze specjalistami. Program Ulga Od Długu oferuje kompleksową analizę sytuacji, w jakiej znalazł się dłużnik – zarówno pod kątem jego ekonomicznego, jak i prawnego położenia – ze wskazaniem możliwości wyjścia z niej poprzez skuteczne oddłużenie, także na etapie postępowania komorniczego.

Podstawowym celem naszej działalności jest kompleksowa i profesjonalna pomoc dłużnikom.  Nasi specjaliści oferują wsparcie na każdym etapie sprawy, przeprowadzając analizy zmierzające do wyboru jak najlepszego sposobu wyjścia z zadłużenia, dzięki czemu możliwe jest szybkie zakończenie procesu oddłużania, poprzez spłatę zobowiązań, dającą możliwość rozpoczęcia normalnego i spokojnego życia.