Pomoc w oddłużaniu chwilówek

Program Ulga od Długu daje szansę odzyskania finansowej niezależności i powrotu do normalnego życia, wolnego o drenujących kieszeń finansowych zobowiązań. Nasza pomoc w oddłużaniu chwilówek ma charakter kompleksowy. Opiera się na fundamentach fachowej wiedzy prawnej i finansowej, wraz z tworzeniem personalnego planu działania. Początkiem na drodze do wyjścia z długu staje się wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej. Po jego wysłaniu należy czekać na kontakt ze strony Konsultanta ds. Oddłużania, który przeprowadzi gruntowne badanie sytuacji finansowej danej osoby. Efektem pogłębionego wywiadu staje się Program Spłaty Zadłużenia, dopasowany do sytuacji życiowej i możliwości finansowych. Oddłużanie z chwilówek w ramach programu Ulga od Długu zakłada utworzenie indywidualnego konta do dokonywania wpłat na rzecz wierzycieli. Nasi specjaliści, w tym współpracujący prawnicy w ramach udzielonego pełnomocnictwa, reprezentują klienta przed wierzycielami, prowadząc skuteczne renegocjacje warunków spłaty. Częścią Programu Ulga od Długu jest także Zespół Prawny współpracującej Kancelarii.

Jedną z metod na ograniczenie ciężaru dla domowego budżetu w okresie spłaty zadłużenia jest konsolidacja chwilówek. W programie Ulga od Długu rozumiemy ją jednak inaczej niż prosty kredyt refinansujący, który jest de facto kolejną pożyczką. Negocjacje z poszczególnymi wierzycielami dają szansę rozłożenia spłaty na mniejsze transze, a scalenie kilku zobowiązań ułatwia planowanie finansów osobistych. Konsolidacja chwilówek w programie Ulga od Długu jest rozumiane jako podsumowanie i określenie pełnej kwoty całości zadłużenia wynikającego ze wszystkich posiadanych pożyczek i kredytów. To może stanowić skuteczne narzędzie do zarządzania sytuacją finansową, pozwalające na wyjście z długu bez konieczności dopuszczenia do zajęć komorniczych czy ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Program Ulga od Długu a konsolidacja chwilówek

Konsolidacja chwilówek bez zdolności, konsolidacja chwilówek po terminie, konsolidacja chwilówek z windykacją – te wszystkie terminy w tradycyjnym rozumieniu oznaczają zaciągnięcie kolejnego kredytu w instytucji pozabankowej,  nie w celu uzyskania środków dla siebie, ale po to, żeby dokonać spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągniętych wcześniejszych zobowiązań. Wprawdzie służy to do zamknięcia dotychczasowego zadłużenia w całości lub części, ale niestety prowadzi również do multiplikacji zobowiązania, gdyż doliczane są kolejne opłaty i koszty. Program Ulga od Długu nie ma na celu udzielania kolejnych pożyczek klientom, lecz redukcję ich zadłużenia. W Programie jedyna konsolidacja chwilówek bez zdolności, to wsparcie Klienta w zarządzaniu jego finansami w odniesieniu do całego zadłużenia. Dzięki temu konsolidacja chwilówek po terminie czy konsolidacja chwilówek z windykacją staje się realnym narzędziem do wyjścia z długu, a nie kolejnym obciążeniem kredytowym. Należy mieć świadomość, że co do zasady ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie znajduje się w sferze interesów wierzycieli. W takiej sytuacji, w większości przypadków, tracą oni swoje wierzytelności. Dlatego pomoc specjalistów z dziedziny finansów wraz ze wsparciem kancelarii prawnej, daje możliwość wypracowania skutecznego porozumienia z wierzycielami, wraz z dopasowaniem nowych zasad spłaty do możliwości finansowych dłużnika. Klient deklaruje, jaką kwotą dysponuje miesięcznie na pokrycie swoich zobowiązań finansowych, a sztab naszych analityków przygotowuje indywidualny harmonogram spłat, zajmuje się wypracowaniem ugody z wierzycielami oraz daje bieżące wsparcie merytoryczne dla klienta przez cały okres spłaty zadłużenia. Program Ulga od Długu pomaga wyjść z finansowych tarapatów oraz buduje inteligencję finansową na rzecz unikania podobnych sytuacji w przyszłości.