Obowiązek informacyjny

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest XL Serwis Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142B p. VI, 02-305 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000896090, NIP 7011030669.

Kontakt z Administratorem: kontakt@ulgaoddlugu.pl  lub pod adresem korespondencyjnym

Podstawa i cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych (RODO, art. 6 lit. f) w postaci prowadzenia działań w celu nawiązania współpracy i prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia kampanii marketingowej przez Administratora, nie dłużej niż 3 miesiące od daty ich zebrania.

Źródło danych

Informujemy, że Pani/Pana dane zostały pozyskane z publicznych baz danych, znajdujących się w Internecie.

Odbiorcy danych

Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe na rzecz podmiotu, który realizuje na naszą rzecz zautomatyzowaną wysyłkę wiadomości marketingowych.

Uprawnienia

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Prawo do skargi

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2.