Na czym polega restrukturyzacja kredytu

Ubiegając się o kredyt zwłaszcza ten zaciągany na długi okres czas, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji życiowych, jakie mogą wydarzyć się w przyszłości. Utrata pracy, choroba, ale także polepszenie sytuacji materialnej, to wszystko może spowodować, że zaczniemy się zastanawiać nad zmianą warunków spłaty swojego zobowiązania. Czy jest to możliwe? Czym jest restrukturyzacja kredytu i kto się może o nią ubiegać? Na te pytania odpowiemy w naszym artykule.

Restrukturyzacja kredytu – co to jest?

Najprościej rzecz ujmując, restrukturyzacja kredytu to zmiana warunków, na jakich obywa się jego spłata. Taka możliwość jest przewidziana w ustawie o prawie bankowym i dotyczy uzasadnionej sytuacji finansowej bądź gospodarczej, w jakiej znalazł się kredytobiorca. O jakie sytuacje najczęściej chodzi?

 Restrukturyzacje kredytu przeprowadza się zazwyczaj, kiedy na skutek zdarzeń losowych na przykład utraty pracy lub choroby, finansowa sytuacja dłużnika ulega pogorszeniu i nie jest on w stanie spłacać rat w dotychczasowej wysokości. Bank na wniosek klienta może na nowo przeanalizować jego sytuację materialną i na tej podstawie ustalić nowe warunki spłaty zadłużenia.

Zobacz też: Kiedy długi się przedawniają?

Najczęściej praktykowanym rozwiązaniem w przypadku restrukturyzacji kredytu jest wydłużenie czasu jego spłaty. To automatycznie pozwala na obniżenie miesięcznych rat. Minusem takiego rozwiązania jest fakt, że w efekcie zapłacimy większą marżę za cały kredyt. Nie mniej w trudnej sytuacji finansowej wydłużenie jego spłaty i obniżenie comiesięcznej raty może być prawdziwym wybawieniem w trudnej sytuacji.

O restrukturyzacje kredytu mogą ubiegać się także osoby chcące szybciej spłacić swoje zadłużenie. W takim przypadku należy wnioskować o zwiększenie comiesięcznej raty lub możliwości nadpłaty, co będzie owocować szybszym uregulowaniem długu. Jednak należy się upewnić, że umowa kredytowa nie wprowadza ograniczeń w takich przypadkach. Dla banku szybsze spłacenie zobowiązania nie koniecznie jest korzystne ze względu na obniżenie wpływów z odsetek, które musi płacić kredytobiorca przez czas trwania okresu kredytowego.

Restrukturyzacja kredytu – powody

W przypadku wystąpienia problemów ze spłatą należności wobec banku należy jak najszybciej wystąpić do danej instytucji bankowej o restrukturyzacje kredytu. Natychmiastowa reakcja pozwoli na uniknięcie konsekwencji opóźnień w jego spłacie, utracie zaufania banku, a także nałożenia kary w postaci np. dodatkowych odsetek. Jednak, aby bank zgodził się na restrukturyzacje kredytu, musimy mieć konkretny powód, dlaczego się o nią staramy. Instytucja bankowe najczęściej zgadzają się na zmianę warunków spłaty zobowiązania, jeżeli jest ona związana z:

  • utratą źródła dochodu lub jego obniżeniem. Kredyty często zaciągamy na długi czas. Przez ten okres nasze dochody mogą ulec zmianie. Utrata pracy, zmiana stanowiska lub wysokości pensji, to najczęściej spotykane powody, dla których nasza dobra sytuacja finansowa może znacząco się pogorszyć,
  • nieprzewidziane problemy finansowe. W życiu ciężko przewidzieć wszystkie sytuacje i nieraz mogą pojawić się przejściowe problemy, które spowodują utratę płynności finansowej i brak możliwości spłacania przez jakiś czas rat kredytu w dotychczasowej wysokości. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia dobrym pomysłem jest poproszenie banku o restrukturyzacje kredytu,
  • nieprzewidziane sytuacje losowe. Choroba, wypadek, pojawienie się w rodzinie chorego dziecka to wszystko może znacząco obniżyć zdolność finansową kredytobiorcy. W takich wypadkach również zazwyczaj można liczyć na wyrozumiałość instytucji bankowych i starać się o wynegocjowanie lepszych warunków spłaty zobowiązania.

Restrukturyzacja kredytu – jak to wygląda w praktyce?

Banki mogą przeprowadzić restrukturyzacje kredytu na kilka sposobów. W zależności od indywidualnej sytuacji klienta są to najczęściej:

  • zmiana czasu kredytowania i wysokości comiesięcznych rat. Jest to najprostszy i jednocześnie najpopularniejszy sposób na restrukturyzacje kredytu. W zależności od potrzeb ilość rat oraz ich wysokość zostaje zmieniona na bardziej dogodną dla kredytobiorcy. W przypadku obniżenia comiesięcznej wysokości zobowiązania ilość rat zostanie zwiększona, a czas spłacania kredytu się wydłuży. Jest to korzystna zmiana, kiedy nie możemy sobie pozwolić na spłatę comiesięcznych należności o dotychczasowej wysokości, jednak wiąże się również z większym całkowitym kosztem kredytu, który zapłacimy. W przypadku skrócenia okresu kredytowania i zwiększeniu wysokości rat koszt kredytu powinien ulec zmniejszeniu,
  • Wakacje kredytowe – jest to sytuacja, gdzie na jakiś czas bank zwiesza obowiązek spłacania zobowiązania przez danego kredytobiorcę. Długość trwania wakacji kredytowych jest z góry ustalony i po ich upłynięciu dłużnik ponownie zaczyna spłacać comiesięczne raty kredytowe według harmonogramu,
  • Zmiana oprocentowania kredytu – jest to najmniej korzystne dla banku rozwiązanie, wobec czego najrzadziej stosowane,
  • przewalutowanie kredytu – czasami zmiana waluty, w jakiej spłacany jest kredyt, może okazać się korzystną zmianą dla kredytobiorcy. Zwłaszcza jeśli np. w wyniku podjęcia pracy za granicą zaczął on zarabiać w innej walucie. Nie mniej należy mieć świadomość, że narażamy się jednocześnie na ryzyko związane ze zmianami kursu, jakie występują na rynku walut. Jak pokazuje historia tzw. frankowiczów, nigdy nie wiadomo, kiedy sytuacja obróci się przeciwko nam i należy być w związku z tym bardzo ostrożnym,
  • raty balonowe – to restrukturyzacja kredytu polegająca na wprowadzeniu rat, których wysokość rośnie wraz z czasem. W przypadku okresowej gorszej sytuacji finansowej, która jednak ma szansę na znaczną poprawę w przyszłości, może to być bardzo dobre rozwiązanie,
  • odstąpienie od ubezpieczenia kredytu – biorąc kredyt, banki najczęściej oferują dodatkowe ubezpieczenia np. od nieszczęśliwych wypadków. To generuje oczywiście dodatkowe koszty, choć jednocześnie jest gwarancją pomocy w trudnej sytuacji. Czasem w ramach negocjacji bank może pozwolić na rezygnację z takiego ubezpieczenia i tym samym obniżenia raty kredytu.

Restrukturyzacja kredytu – czy każdy kredyt można restrukturyzować?

Przed zaciągnięciem kredytu w banku warto od razu porozmawiać z jego przedstawicielem na temat możliwości restrukturyzacji kredytu w przyszłości zarówno w przypadku pogorszenia sytuacji materialnej, jak i jej znacznego polepszenia. Niektóre banki mogą np. zastrzec sobie prawo, że kredytu nie można nadpłacać przez określony czas.

Najczęściej jednak instytucje bankowe są skłonne negocjować warunki umowy w konkretnych przypadkach. Szczególnie uważnie powinniśmy się jednak przyjrzeć warunkom, na jakie zawieramy kredyt hipoteczny. W jego przypadku instytucje bankowe mając jako zabezpieczenie konkretną nieruchomość, mogą być mniej elastyczne w przypadku restrukturyzacji kredytu.

Zobacz też: Oddłużenia

Restrukturyzacja kredytu – wnioskowanie i koszta

Restrukturyzacja kredytu może zostać przeprowadzona przez bank, jeżeli uzna on, że kredytobiorca ma ku temu uzasadniony powód. By starać się o taką zmianę należy zwrócić się do instytucji bankowej, w której mamy zadłużenie. Tam należy porozmawiać z przedstawicielem banku o tym, jakie mamy możliwości, a następnie złożyć odpowiedni wniosek.

We wniosku będziemy musieli umieścić takie informacje, jak powód, dla którego prosimy o restrukturyzacje kredytu oraz zaproponować rozwiązanie problemu, jakim może być np. wydłużenie czasu spłaty, lub przyznanie wakacji kredytowych. Im lepiej umotywujemy swoją prośbę, tym większe szanse, że bank przychyli się do naszego wniosku.

Restrukturyzacja kredytu wiąże się również zazwyczaj z poniesieniem dodatkowych opłat. Bank może nas obciążyć kosztami np. wykonania aneksu do umowy. Oprócz tego, w zależności od zmiany, musimy się też liczyć, że całkowity koszt kredytu może wzrosnąć, szczególnie jeśli wybierzemy opcję wydłużenia okresu jego spłaty. Dlatego warto dobrze przemyśleć taką prośbę i przedyskutować ją z pracownikiem banku, aby wybrać najodpowiedniejsze dla siebie rozwiązanie.

Zobacz też: Jak działa upadłość konsumencka?