Na czym polega Program Ulga od Długu?

Program Ulga od Długu ma na celu udzielanie Uczestnikom wsparcia i pomocy prawnej w oswobodzeniu się z pętli zadłużenia. Podstawą działania jest opracowanie indywidualnego Programu Spłaty Zadłużenia, a także realizowanie w imieniu Klienta szeregu czynności w zakresie zarządzania relacjami z wierzycielami oraz doradztwo kancelarii prawnej. Ulga od Długu to dążenie do osiągnięcia porozumienia z wierzycielami, dzięki czemu Uczestnicy będą mogli cieszyć się wolnością finansową, bez konieczności dopuszczenia do zajęć komorniczych czy też nawet ogłoszenia upadłości.