Kto pomoże wyjść z pętli zadłużenia?

Popaść w długi w dzisiejszym świecie nastawionym na konsumpcję, nie jest wcale tak trudno, jakby się wydawało. Wystarczy parę nieprawidłowych nawyków, parę zaniedbań, nieudana inwestycja, a czasem jeden poważny kryzys, jakim może być utrata pracy lub zdrowia, aby zachwiać równowagę w naszym domowych budżecie. Jeżeli w tym czasie spłacamy już jakąś pożyczkę lub kredyt, problemy z płynnością finansową mogą doprowadzić do braku możliwości dalszego wywiązywania się ze swoich zobowiązań wobec instytucji finansowych.

Kiedy zaczynają się zaległości z płatnościami, dla wielu dłużników jest to początek prawdziwego koszmaru. Bywają oni nękani ciągłymi telefonami, groźbami windykacji oraz naliczenia dodatkowych odsetek karnych przez swoich wierzycieli. Jest to bardzo trudna sytuacja zarówno dla samego dłużnika, jak i często dla jego najbliższych.

Na szczęście istnieją instytucje, które oferują profesjonalną pomoc dla zadłużonych. Pomagają one nie tylko poprzez doradztwo prawne, analizę sytuacji finansowej dłużnika i stworzenie dla niego realnego planu działania, ale również przejmują na siebie kontakt z wierzycielami. To pomaga wyjść z zadłużenia, ale również odciążyć dłużnika od niesamowitej presji psychicznej wywoływanej przez instytucje chcące odzyskać swoje należności.

Zobacz też: Program oddłużeniowy

Dlaczego popadamy w długi?

Śmiało, można powiedzieć, że ilu dłużników tyle historii, natomiast najczęstszymi przyczynami popadania w długi są nieprzewidziane sytuacja losowe, utrata pracy, choroba, ale także złe nawyki finansowe i nadmierny konsumpcjonizm. Bywa, że dłużnicy są zbyt frywolni w wydawaniu pieniędzy i biorą nieprzemyślane pożyczki, których po czasie nie są w stanie spłacić. Czasem również długi są wynikiem nieudanej inwestycji lub upadku firmy dłużnika, który kolejnym kredytem próbował ratować upadające przedsiębiorstwo.

Niezależnie od przyczyny popadnięcia w długi nie należy się poddawać i jak najszybciej poszukać możliwości, które pomogą w uregulowaniu zobowiązania. W zależności od indywidualnej sytuacji oraz wysokości długu niektórzy dłużnicy decydują się na próbę samodzielnego poradzenia sobie z kryzysem. Inni natomiast czują się bezradni bądź szukają profesjonalnej instytucji, bądź kancelarii prawnej, która oferuje pomoc dla zadłużonych.

Skutki zadłużenia

Skutki zadłużenia to nie tylko utrata płynności finansowej i groźba utraty majątku w przypadku wszczęcia postępowania komorniczego. Stres i presja związana z całą sytuacją, nękanie przez wierzycieli, telefony, pisma, to wszystko najczęściej bardzo negatywnie odbija się na zdrowiu i samopoczuciu dłużnika. Mogą pojawić się też problemy ze snem, nerwowość, depresja, a w najcięższych przypadkach nawet problemy z alkoholem lub innymi używkami. Trudności finansowe wpływają także negatywnie na najbliższe dłużnikowi osoby oraz relację z nimi. Możliwie jak najszybsze stworzenie planu wyjścia z długów i znalezienie odpowiednich sposobów na ich spłatę jest zatem kluczowe również z tego powodu.

Pomoc dla zadłużonych – do kogo się zgłosić?

Szukając rozwiązania dla swoich problemów wynikających z zadłużenia, warto zgłosić się w pierwszej kolejności do instytucji, w której mamy dług. Większość z nich przewiduje bowiem pomoc dla zadłużonych, która może obejmować restrukturyzacje zobowiązania. Restrukturyzacja zobowiązania to inaczej zmiana warunków, na jakich jest ono spłacane i może być przeprowadzona na wiele sposobów.

Instytucja finansowa może na przykład wydłużyć spłatę kredytu lub pożyczki, co będzie skutkowało zmniejszeniem wysokości pojedynczej raty. Może też przyznać tzw. wakacje kredytowe, czyli tymczasowo zwolnić dłużnika z obowiązku regulowania comiesięcznych zobowiązań.  

Dłużnik może także skorzystać z pomocy zewnętrznej takiej, jak Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego lub pomocy kancelarii prawnej, która całościowo pomoże stworzyć szczegółowy plan oddłużania.

Zobacz też: Kredyt oddłużeniowy

Profesjonalna pomoc dla zadłużonych – co obejmuje?

Dłużnicy, którzy wybiorą skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy lub kancelarii prawnej pomagającej w oddłużaniu swoim klientom, mogą liczyć między innymi na:

  • profesjonalną ocenę sytuacji materialnej i finansowej osoby zadłużonej,
  • stworzenie planu spłaty długu,
  • reprezentowanie dłużnika w kontakcie z wierzycielami,
  • przeprowadzenie profesjonalnych negocjacji z wierzycielami,
  • otworzenie prywatnego rachunku bankowego, przez który będzie następowało rozliczenie z wierzycielami,
  • pomoc prawną,
  • doradztwo w zakresie oddłużania oraz upadłości konsumenckiej.

Dzięki wiedzy oraz doświadczeniu zewnętrzna instytucja zajmująca się oddłużeniem jest w stanie bardzo często wynegocjować lepsze warunki spłaty zobowiązania niż sam dłużnik.

Profesjonalna pomoc dla zadłużonych – dlaczego warto?

Skorzystanie z usług profesjonalnej kancelarii prawnej lub firmy oferującej pomoc dla zadłużonych na pierwszy rzut oka może wydawać się jedynie generowaniem dodatkowych kosztów. Wielu dłużników uważa, że poradzi sobie samemu w tej trudnej sytuacji. I rzeczywiście część z nich podejmuje samodzielne kroki mające na celu jak najszybsze uregulowanie swoich zobowiązań.

Niestety nie zawsze jest to takie proste i brak wiedzy z zakresu prawa, finansów oraz niesamowita presja ze strony wierzycieli powodują, że dany dłużnik nie widzi rozwiązania sytuacji i nie jest sobie sam w stanie z nią poradzić. W takich wypadkach zwrócenie się o pomoc dla zadłużonych do profesjonalnej instytucji jest nie tylko wskazane, ale może uchronić dłużnika przed bankructwem i egzekucją komorniczą.

Profesjonalna pomoc dla zadłużonych – kto może się o nią ubiegać?

Z usług profesjonalnej kancelarii prawnej zajmującej się procesem oddłużania mogą skorzystać osoby pełnoletnie. W przypadku programu Ulga Od Długu wysokość zobowiązania musi być nie mniejsza niż 10 000 zł i musi być długiem niezabezpieczonym. Dług niezabezpieczony to taki, który nie został objęty żadnym zabezpieczeniem np. hipoteką lub zastawem na samochód.

Może to być zadłużenie w postaci kredytu bankowego, długu na kartach debetowych, czy kredytowych, pożyczki zaciągniętej w instytucji pozabankowej. Jednak zanim dany dłużnik zostanie przyjęty do programu, będzie on musiał przejść rozmowę ze Specjalista ds. Oddłużania, który oceni jego sytuację finansową i stan zadłużenia.

Profesjonalna pomoc dla zadłużonych – jakie koszta?

Profesjonalne firmy oddłużeniowe pobierają opłaty za swoje usługi. W przypadku programu Ulga Od Długu jest to opłata początkowa uzależniona od kwoty zadłużenia wynosząca jednak minimum 1000 zł. Obejmuje ona między innymi poradę prawną i opracowanie planu spłaty zadłużenia, utworzenie indywidualnego rachunku bankowego, poprzez który będzie ono spłacane oraz przygotowanie odpowiednich dokumentów i pełnomocnictw.

W trakcie trwania programu będzie również pobierania miesięczna opłata serwisowa w wysokości 50 zł, za bieżącą obsługę, utrzymanie konta bankowego i wsparcie opiekuna, który zostanie przydzielony na czas trwania programu.

W przypadku wypracowania konkretnych rezultatów w postaci obniżenia wysokości zadłużenia zostanie również pobrane tzw. wynagrodzenie “od sukcesu”. Jest ono wyliczane jako procent od kwoty, którą uda się zaoszczędzić dzięki działaniom samego programu. Stanowi ono także pewną gwarancję dla dłużnika, że jego interesy są również interesami kancelarii. Wszelkie sukcesy w postaci na przykład udanych negocjacji z windykatorami, które będą owocować obniżeniem kwoty zobowiązania, będą również wpływać na ostateczne wynagrodzenie kancelarii. W przypadku jednak kiedy nie uda się wypracować rezultatów pozwalających obniżyć kwotę zadłużenia, ten element wynagrodzenia nie będzie brany pod uwagę.

Pomoc dla zadłużonych to szereg działań zarówno od strony prawnej, jak i negocjacyjnej, dlatego wiążą się one z kosztami. Nie mniej jednocześnie dzięki bogatemu doświadczeniu oraz specjalistycznej wiedzy profesjonalna kancelaria prawna może wypracować dla klienta lepsze warunki spłaty zobowiązań, a także pomóc mu stworzyć dostosowany do jego sytuacji plan oddłużania. W przypadku trudnej sytuacji finansowej warto zastanowić się również nad takim rozwiązaniem.