Kto odpowiada za bezpieczeństwo moich pieniędzy zgromadzonych na rachunku Programu?

Przystępując do Programu Ulga od Długu podpisujesz umowę z Kancelarią Prawną, która jest gwarantem prawidłowego utrzymywania i zarządzania oszczędnościami Klientów zgromadzonymi w ramach Programu. Radca Prawny jest zawodem zaufania publicznego i przekazanie Kancelarii Prawnej środków na spłatę zobowiązań jest bezpieczne i zgodne z prawem. Logując się na stronie Programu Ulga od Długu, każdy Klient ma wgląd do swojego indywidualnego rachunku bankowego. Jeżeli zrezygnuje z programu, środki zgromadzone na indywidualnym rachunku bankowym należą do Klienta i są mu zwracane po odjęciu opłat bankowych, administracyjnych i wynagrodzenia.