Kto może przystąpić do Programu Ulga od Długu?

O udział w Programie Ulga od Długu może wnioskować każdy, kto skończył 18 lat i nie może sobie poradzić ze spłatą swoich zobowiązań, których wysokość jest nie mniejsza niż 10.000 zł. Aby zakwalifikować się do Programu należy skontaktować się z naszym Specjalistą ds. Oddłużania, który dokona indywidualnej analizy każdego zgłoszonego przypadku.