Jakie są opłaty za udział w Programie Ulga od Długu?

Przystępując do Programu Ulga Od Długu, Klient ponosi opłatę początkową zależną od wysokości zadłużenia (minimum 1.000 zł). Pokrywa ona m.in. koszty utworzenia indywidualnego rachunku bankowego, usługi prawnej w postaci szczegółowej analizy zadłużenia i opracowania propozycji redukcji zadłużenia oraz jego spłaty, przesyłek pocztowych i kurierskich, przygotowania dokumentów do przesłania, opłaty skarbowej dla maksimum trzech Pełnomocnictw, etc. Należy mieć na uwadze, że kwota wynagrodzenia jest adekwatna do nakładu pracy i działań podjętych w ramach obsługi Klienta w Programie i kształtuje się poniżej przeciętnego poziomu rynkowej stawki wynagrodzenia.

Podczas realizacji działań w ramach Programu, Program pobiera też opłatę serwisową w wysokości od 50 zł miesięcznie za bieżącą obsługę, w tym utrzymanie konta bankowego, korespondencję, wsparcie dedykowanego opiekuna etc.

Ostatnim elementem jest tzw. wynagrodzenie „od sukcesu”, które jest liczone procentowo, jako część tego, co udało się dzięki działaniom Programu zaoszczędzić dla Klienta. To bardzo popularny sposób rozliczenia i jedna z części składowych w ustalonym modelu wynagrodzenia. Dzięki temu obie strony mają poczucie, że pracują na efekt i osiągnięcie konkretnego celu. W przypadku braku rezultatów, ten element wynagrodzenia nie należy się.