Jaki jest cel Programu Ulga od Długu?

Celem programu Ulga od Długu  jest prawna pomoc osobom, które popadły w spiralę zadłużenia z różnych powodów, najczęściej nieszczęśliwych sytuacji życiowych. Program skierowany jest do osób chcących spłacić swoje zadłużenie, ale mających problem w regularnej spłacie swoich zobowiązań i chcących uniknąć sytuacji, w której zmuszeni będą do ogłaszania upadłości konsumenckiej.