Jak wymazać historię w BIK?

O tym, jak wielki wpływ mają wpisy w Biurze Informacji Kredytowej na możliwość otrzymania pożyczki w banku, może się przekonać każdy, kto chociaż raz zalegał z regulowaniem jakichkolwiek zobowiązań. Umieszczenie dłużnika w BIK powoduje bowiem ogromną skazę na jego wiarygodności i znacznie zawęża liczbę opcji przy pozyskiwaniu funduszy. Nic dziwnego, że wiele osób zadaje pytania o wykreślenie swoich danych z BIK. Czy jest to w ogóle możliwe? Czy istnieją sytuacje, w których da się wyczyścić negatywne wpisy w rejestrze i od nowa zbudować swoją historię kredytową?

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej i do czego służy?

Zanim opowiemy, czy czyszczenie BIK jest możliwe i jak wymazać historię w BIK, zastanówmy się, na czym polega działanie Biura Informacji Kredytowej. BIK to specjalistyczna baza danych o zaciągniętych kredytach, która podlega regularnym aktualizacjom i na bieżąco monitoruje proces spłaty zadłużenia przez kredytobiorców. Twoje dane osobiste oraz informacje o rozpoczętej pożyczce natychmiast trafiają do BIK. Dopóki nie zalegasz ze spłatą swoich zobowiązań, nie ma z tym żadnego problemu. Dane w BIK jedynie potwierdzają Twoją wiarygodność jako dłużnika, a po spłacie całej kwoty stają się niewidoczne. Można jednak wnioskować o upublicznienie całej historii kredytowej, co okazuje się rozsądnym posunięciem w przypadku osób ubiegających się o kredyty na dużą kwotę.

Warto mieć świadomość, że historia kredytowa w BIK służy przede wszystkim pożyczkodawcom, dla których stanowi narzędzie do oceny wiarygodności swoich klientów. W BIK na stałe zapisują się wszelkie informacje o zaległościach ze spłatą kredytów i pożyczek, które mocą prawa stają się dostępne dla innych instytucji finansujących. Na uzyskanie kredytu w banku możemy liczyć tylko przy braku negatywnych wpisów w BIK.

Informacje o zaległościach w spłacie kredytu podlegają umieszczeniu w BIK na ściśle określonych zasadach. Twoja negatywna historia kredytowa zostanie zapisana w BIK, jeśli opóźnienie w spłacie zobowiązania przekracza 60 dni. Negatywne wpisy w BIK umieszcza się także po 30 dniach od daty poinformowania dłużnika przez jego wierzyciela o zamiarze przetwarzania informacji o zaległości w spłacie kredytu.

Czyszczenie BIK – czy jest możliwe?

Osoby z negatywną historią kredytową często mają nadzieję, że czyszczenie BIK otworzy im drogę do zaciągnięcia kolejnego zobowiązania. Jak wyczyścić BIK? Jak wymazać historię w BIK? Jak wykreślić się z BIK? Tego typu pytania zalewają wyszukiwarki internetowe, co stanowi pożywkę dla firm oferujących nieuczciwe usługi szybkiego rozwiązania problemu. Czyszczenie BIK, rozumiane jako usuwanie na życzenie niewygodnych informacji, pozostaje całkowicie niemożliwe. Biuro Informacji Kredytowej jest regulowane zapisami ustawy Prawo bankowe, a czyszczenie historii BIK następuje wyłącznie w określonych przypadkach, które za chwilę omówimy.

Czyszczenie BIK z niekorzystnych informacji dla dłużnika mijałoby się z celem istnienia tej bazy, czyli dostarczaniem kredytodawcom wiarygodnych informacji o dłużniku, służącym podjęciu decyzji o udzieleniu wsparcia. Czyszczenie historii BIK należy zatem traktować z przymrużeniem oka. Żadna uczciwa firma nie tworzy tego typu obietnic bez pokrycia, które wzbudzają w dłużnikach nadzieję na ukrycie negatywnych informacji.

Jak wymazać historię w BIK? Trzy możliwe scenariusze

W przypadku usług, do których należy czyszczenie BIK opinie negatywne ukazują zerową skuteczność tego typu działań. To nic innego jak wyciąganie pieniędzy z dłużników, którym składa się deklaracje niemające żadnego uzasadnienia. Chociaż czyszczenie historii BIK w dowolnym momencie jest niemożliwe, nie oznacza to całkowitego braku zasadności dla pytań typu „jak wykreślić się z BIK” lub „jak wymazać historię w BIK”. Prawo przewiduje bowiem kilka sytuacji, gdzie tego typu czynności mogą być przeprowadzone zupełnie legalnie.

BIK przechowuje negatywne informacje o kredycie przez okres 5 lat od jego spłaty. Jeśli interesuje Cię czyszczenie BIK wzór pisma musisz złożyć do instytucji finansowej – BIK jest jedynie administratorem danych dostarczanych przez banki. Wobec usługi na czyszczenie BIK opinie klientów często dotyczą pomocy w wypełnianiu formularzy i wniosków o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych. Czyszczenie BIK opinie zdobywa również za uzasadnianie wniosków o korektę nieprawdziwych danych. Zdarzają się bowiem sytuacje, że bank czy firma pożyczkowa przekaże do BIK błędne dane o zadłużeniu. Pytanie, jak wykreślić się z BIK, przybiera wówczas formę prośby o korektę fałszywych informacji.

Trzecią sytuacją, która odpowiada na zagadnienie, jak wyczyścić BIK, pozostaje spłata całkowitej kwoty kredytu. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcemy, aby nawet pozytywne dane o spłaconym zadłużeniu nie były widoczne dla następnych kredytodawców, możemy wnioskować o czyszczenie historii BIK.

Podsumowując naszą odpowiedź na kwestię jak wyczyścić BIK, warto zaznaczyć ograniczony zasięg tego typu działań. Jeśli interesuje Cię czyszczenie BIK wzór pisma bez problemu znajdziesz w internecie. Musisz w nim zawrzeć różnorodne informacje, w zależności od sytuacji osobistej. W procesie, jakim jest czyszczenie BIK wzór pisma będzie wyglądał inaczej przy odwoływaniu zgody na przetwarzanie danych o terminowo spłaconych kredytach, niż w przypadku ubiegania się o korektę nieprawidłowych danych dostarczonych przez bank. Negatywna historia kredytowa będzie figurować w BIK przez 5 lat i dopiero po tym czasie przestanie mieć niekorzystny wpływ na możliwość zaciągania zobowiązań finansowych w przyszłości.