Jak działa program Ulga od Długu i w jakich sytuacjach może pomóc?

Pomoc osobom zadłużonym nie stanowi nowości na polskim rynku. Różne podmioty finansowe oferują dłużnikom kredyty konsolidacyjne czy pożyczki oddłużeniowe, które wprawdzie odciągają w czasie widmo bankructwa, lecz nie rozwiązują problemu niewypłacalności. Od kilku miesięcy dostępna jest jednak nowa, skuteczniejsza alternatywa przywracająca Polaków na drogę do wolności od zadłużenia.

Program Ulga od Długu – co warto wiedzieć?

Ulga od Długu to specjalistyczny program pomocowy, skierowany do osób, które utraciły zdolność do regulowania nawarstwiających się zobowiązań. Kiedy wysokość miesięcznych rat całkowicie pochłania domowy budżet, a nękające telefony od wierzycieli spędzają sen z powiek, program Ulga od Długu oferuje konstruktywne podejście do problemu. Klient otrzymuje wsparcie kancelarii prawnej, która przejmuje kwestie związane z prowadzeniem korespondencji z wierzycielami, czy renegocjacją warunków umów spłaty zadłużenia. Na drodze negocjacji możliwe jest wypracowanie ugody obniżającej całkowitą wartość długu i rozłożenie go na mniejsze raty. Każdy uczestnik programu otrzymuje wypracowany wspólnie indywidualny plan oddłużeniowy. Plan ten uwzględnia aktualną sytuację ekonomiczną zadłużonego i maksymalną wartość wpłat, jakie jest w stanie przeznaczyć na Program w każdym miesiącu. Wielu uczestników programu Ulga od Długu opinie i rekomendacje wystawia w tonie jak najbardziej pozytywnym. Program Ulga od Długu nie obiecuje bezwysiłkowego wyjścia z zadłużenia. Wierzyciele będą musieli otrzymać zwrot swoich środków, jednak regulacja zobowiązań nie zniszczy finansów osobistych dłużnika, który otrzyma plan oddłużeniowy. Ogromną zaletą programu okazuje się wsparcie ze strony doświadczonych prawników, a podstawą współpracy jest udzielenie pełnomocnictwa kancelarii prawnej, która w imieniu Klientów podejmuje się negocjacji i kontaktów z wierzycielami.

Na czym polega Program Ulga od Długu od strony technicznej?

Wiemy już, na czym polega Ulga od Długu w kwestii jego założeń. Warto wspomnieć, że ten mechanizm pomocowy umożliwia regulację zadłużenia z tytułu kredytów lub pożyczek niezabezpieczonych, których łączna suma wynosi co najmniej 10000 zł. W zakresie działania programu nie znajdzie się zatem kredyt hipoteczny czy żaden inny kredyt z ustanowionym zabezpieczeniem, np. w postaci zastawu. Przystąpienie do programu wymaga wysłania formularza zgłoszeniowego bądź skontaktowania się bezpośrednio ze specjalista ds. oddłużenia, a następnie wypracowania wspólnie planu oddłużeniowego. Na drodze negocjacji z wierzycielami bardzo często udaje się obniżyć pełny wymiar długu. Wynagrodzenie pobierane jest wówczas od określonego procenta zaoszczędzonej kwoty na rzecz dłużnika. Proste zasady i fachowe wsparcie stanowią filary, na jakich opiera się działanie tego programu. Program Ulga od Długu to narzędzie skutecznej pomocy osobom zadłużonym, umożliwiające im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.