Ile czasu będzie trwało spłacanie długów?

Czas trwania Programu Ulga od Długu zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od możliwości i decyzji każdego z Klientów.  To Klient deklaruje, jaką kwotą dysponuje miesięcznie na pokrycie swoich zobowiązań finansowych. Oczywiście, analitycy Programu, pomagają wszystkim w rzetelnej analizie wydatków i kosztów. Staramy się ustalić racjonalne sumy, których konsekwentne oszczędzanie na poczet spłaty długów, będzie możliwe do długofalowego utrzymania. Z drugiej strony, dążymy do tego, aby jak najszybciej pozamykać salda otwartych pożyczek i kredytów, stąd też budowanie u Klientów świadomego zarządzania budżetem i próby znalezienia miejsca na dodatkowe oszczędności. Co do zasady, Program rozpisywany jest zazwyczaj na 3 do 6 lat, jednak jest bardzo elastyczny i reaguje na zmiany sytuacji finansowej Klienta oraz wysokość zadłużenia. Jest możliwe, że już po kilku miesiącach uda się wynegocjować korzystne warunki spłaty zadłużenia, nawet o 50% od początkowego salda i/lub wyasygnować dodatkowa kwotę na jednorazowe zamknięcie któregoś długu. Jeżeli Klient nie będzie miał możliwości jednorazowej spłaty niższej kwoty zadłużenia, będzie kontynuować odkładanie środków do momentu uzbierania odpowiedniej kwoty.