Antywindykacja – czym jest i co oferuje?

Pojęcie antywindykacji to dosyć mgliste określenie rozmaitych działań na rzecz dłużników, które mają na celu złagodzenie skutków postępowania sądowego i windykacji komorniczej. Ze względu na rosnącą liczbę tego typu ofert, zachodzi potrzeba wyjaśnienia, czym jest i jak działa antywindykacja, mając na uwadze perspektywę osób zadłużonych. Czy warto skorzystać z usług firm antywindykacyjnych? Jaką skutecznością mogą się wykazać ich działania? Czy antywindykacja ma faktyczny potencjał do redukcji zadłużenia i uratowania przed upadłością konsumencką?

Czym jest antywindykacja?

Odpowiadając na pytanie, czym jest antywindykacja, musimy się odnieść do etapów windykacji zadłużenia, w których antywindykator oferuje swoją pomoc. Kancelaria antywindykacyjna obiecuje wsparcie prawne na końcowym etapie procedur windykacji należności przez wierzycieli. W ofercie większości antywindykatorów znajdują się takie pozycje jak obrona w sądzie, reprezentacja w postępowaniu komorniczym, odzyskiwanie środków z nieruchomości po zakończonym procesie licytacji, czy sprawne przejście przez upadłość konsumencką. Antywindykacja to program wspierający klientów w kwestiach legalności procesu windykacyjnego. Dzięki doświadczeniu i gruntownemu przygotowaniu merytorycznemu, kancelaria antywindykacyjna może wesprzeć dłużnika w przestawianiu swoich racji przed sądem, próbując złagodzić wyrok i uchylić niektóre koszty.

Jak działa antywindykacja?

Jeżeli komornik działa zgodnie z prawem, antywindykator nie ma dużego pola do manewru. Trudno podważyć prawomocny wyrok sądowy, uruchamiający egzekucję komorniczą. Antywindykatorzy mogą natomiast negocjować obniżenie zakresu zajęć komorniczych lub podejmować próby modyfikacji postanowień co do zajęcia określonych składników majątku. Zagadnienie, jak działa antywindykacja, należy analizować z uwzględnieniem stopnia zaawansowania procedur windykacji należności. Trudno oczekiwać od komornika, aby ten łagodził swoje czynności mające podstawę w decyzji sądu. Trudno także w jakikolwiek sposób wpływać na postanowienia sądu właściwego, jeśli do instytucji wpłynęły jednoznaczne dokumenty potwierdzające niewypłacalność dłużnika. Dla wierzycieli proces sądowy jest ostatnią deską ratunku w procesie odzyskiwania pożyczonych pieniędzy. Rozprawę sądową poprzedza najczęściej wiele miesięcy prób polubownej windykacji należności. Dlatego jeśli działania wierzycieli i komorników odbywają się z poszanowaniem praw dłużnika, antywindykacja nie przyniesie spektakularnych rezultatów. Zdarzają się oczywiście komornicy, którzy wykorzystują niewiedzę i stres osób zadłużonych, by jeszcze bardziej pogrążyć ich w finansowych tarapatach. Niektóre działania komorników pozostają niezgodne z obowiązującymi przepisami i etyką zawodową. Jednym z przykładów takiego postępowania jest zaniżanie wartości nieruchomości objętej wyceną sądową lub sprzedaż pozostałych części majątku za kwotę znacznie odbiegającą od realiów rynkowych. Kancelaria antywindykacyjna zajmuje się wychwytywaniem niezgodności i negocjowaniem na tej podstawie nowych warunków windykacji.

Na co uważać przy wyborze kancelarii antywindykacyjnej?

Wiemy już, czym jest antywindykacja i jakie mechanizmy mają tutaj zastosowanie. Wybór kancelarii antywindykacyjnej warto oprzeć na szczegółowej analizie faktycznie zamkniętych spraw. Ile z nich zakończyło się uchyleniem wyroku niekorzystnego dla dłużnika? Czy dany podmiot może wykazać się skutecznością w wyłapywaniu uchybień komorniczych? Jakie opłaty wiążą się z podpisaniem umowy o reprezentację prawną? Czy kancelaria antywindykacyjna stosuje system wynagrodzenia za efekty, czy swoje opłaty pobiera niezależnie od rezultatów swoich działań? Jaki profil wykształcenia i doświadczenia zawodowego mają osoby zajmujące się wspieraniem klienta? Oto pytania, na które warto znaleźć odpowiedź przed nawiązaniem współpracy. Unikajmy podmiotów z niepewną historią i lakonicznymi informacjami podawanymi na stronie. Antywindykatorzy, którzy obiecują spektakularne sukcesy niskim nakładem sił i środków, najczęściej koloryzują rzeczywistość. Nadzieja jest podstawowym produktem oferowanym osobom poddanym egzekucji komorniczej. Dobrze, jeśli nie będzie ona płonna, pozbawiona fundamentów i oddalona od praktyki procesów windykacyjnych.

Kancelaria antywindykacyjna – ocena bezpieczeństwa i skuteczności oferty antywindykacji

Profesjonalna kancelaria antywindykacyjna z pewnością pomoże w walce z nieuczciwymi praktykami komorniczymi i zadba o fachowe wyjaśnienie stanowiska dłużnika przed sądami. Należy jednak jasno powiedzieć, że na tak zaawansowanym etapie windykacji najczęściej niewiele da się zrobić. Dlatego większość działań antywindykatorów sprowadza się do sprawnego przeprowadzenia klientów przez proces upadłości konsumenckiej, który niestety wiąże się z oddaniem dużej części majątku w ręce syndyka. O ile wsparcie prawne w tak stresującej sytuacji jest jak najbardziej przydatne, o tyle nie ograniczy ono strat majątkowych. Wiedząc, jak działa antywindykacja, warto mieć świadomość wąskiego zakresu tego typu działań. Dużo większe korzyści przynoszą kompleksowe programy oddłużeniowe, które koncentrują się na rozwiązywaniu problemu spirali zadłużenia u jego podstaw, wkraczając do akcji na długo przed oddaniem sprawy w ręce sądu.