Czy w trakcie trwania Programu nadal będą narastać odsetki za moje długi?

Może tak się zdarzyć. Przystępując do Programu Ulga od Długu zadłużenie u dotychczasowych Wierzycieli nie „przechodzi” na Program Ulga od Długu. Nie jest ono spłacane w momencie przystąpienia do Programu, a dopiero wówczas, gdy zgromadzone na poczet spłaty środki pozwolą na wystąpienie do wierzycieli z konkretnymi propozycjami. Tym samym, do czasu wynegocjowania warunków spłaty, mogą być naliczane odsetki i dodatkowe opłaty, zgodnie z treścią umów pożyczkowych. Celem programu redukcji zadłużenia jest jednak takie rozliczenie długu, aby zmniejszyć saldo zadłużenia – bez względu na to, jakie opłaty odsetkowe lub opłaty za opóźnienie zostały dodane w momencie rozpoczęcia uczestnictwa w Programie.