Czy w każdej chwili mogę odstąpić od Programu?

Tak. Jednak rozwiązanie Umowy nie zwalnia Uczestnika z pokrycia kosztów wynagrodzenia należnego Kancelarii Prawnej za czas realizacji Umowy. Musimy pamiętać, że przystępując do Programu podpisujemy Umowę na usługi prawne. Tak samo gdybyśmy poszli bezpośrednio do jakiejkolwiek kancelarii prawnej. Już za pierwsze spotkanie z radcą prawnym, na którym przedstawimy nasz problem musimy uiścić opłatę. Nawet jeśli nie zdecydujemy się na podpisanie umowy z danym pełnomocnikiem, nie zwróci on nam swojego wynagrodzenia.