Czy przystępując do Programu nie będę już nękany przez wierzycieli?

Nie możemy obiecać, że w chwili przystąpienia do Programu Ulga od Długu telefony od wierzycieli umilkną. Ale w momencie dopełnienia wszystkich formalności masz do swojej dyspozycji pełnomocnika – Kancelarię Prawną. To ona przejmuje na siebie trudne rozmowy z wierzycielami. Ciebie będziemy namawiać, abyś przy każdym kontakcie wierzyciela kierował go do swojego pełnomocnika. Musisz jednak pamiętać, że rozmowy telefoniczne są częścią programów windykacyjnych. Możesz zawsze nie odbierać połączenia, albo zablokować numer.  W przypadku gdy windykator działa łamiąc przepisy, podejmiemy odpowiednie kroki prawne.