Czy można negocjować z komornikiem?

Egzekucja komornicza bez wątpienia należy do bardzo trudnych doświadczeń. W końcu komornik posiada szerokie uprawnienia – od zajęcia wynagrodzenia za pracę, aż po licytację nieruchomości – których celem jest przymuszenie dłużnika do spełnienia świadczenia. Jednak niejednokrotnie dłużnik nie spłaca wierzytelności, gdyż po prostu nie ma takich możliwości. Dlatego nawet na etapie postępowania egzekucyjnego warto negocjować z komornikiem. Natomiast jak powinny one wyglądać w dużej mierze może zależeć od sytuacji dłużnika. Co prawda prędzej czy później i tak będzie on musiał spłacić wszystkie należności, jednak rozmowa z komornikiem może ułatwić procedurę egzekucyjną.

Pamiętaj – komornik nie rozstrzyga spraw

Warto przypomnieć, że komornik nie jest uprawniony do samodzielnego rozstrzygania spraw. Jego obowiązkiem jest egzekucja świadczenia, zgodnie z treścią tytułu wykonawczego – a więc np. wyroku bądź postanowienia sądu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Z tego też względu analizując, czy da się negocjować z komornikiem, należy pamiętać, że tego rodzaju rozmowy nie mogą dotyczyć samej zasadności spłaty wierzytelności. Kwestie te należy rozstrzygać w ramach stosownych procedur, prowadzonych co do zasady przed sądem.

Poza tym komornik – jako organ postępowania egzekucyjnego – musi działać ściśle w granicach i na podstawie prawa. Z tego względu ustalenie, jak rozmawiać z komornikiem powinno uwzględniać przepisy regulujące dane postępowanie egzekucyjne. Z reguły będzie to Kodeks postępowania cywilnego. Tym samym komornik zawsze może poinformować dłużnika o wszelkich możliwościach, z jakich może skorzystać. W tym o negocjacjach z wierzycielem, który ma możliwość np. odroczyć egzekucję bądź rozłożyć spłatę na raty.

Jak spłacać długi?

Z punktu widzenia biegu postępowania egzekucyjnego najprostszym rozwiązaniem jest dobrowolna spłata długu u komornika. Oczywiście uregulowanie całości należności przez wierzyciela na tym etapie, kończy postępowanie, zanim się ono jeszcze na dobre rozpoczęło. To właśnie z tego względu dobrowolna spłata długu u komornika jest najłatwiejszym rozwiązaniem problemów dłużnika – choć z pewnością nieczęsto możliwym. Dlatego, jeżeli nie uda się zawrzeć kompromisu z wierzycielem, warto spróbować negocjować z komornikiem. Jak więc rozmawiać z komornikiem?

Zobacz też: Czy komornik może wejść do domu bez zgody właściciela?

Jak negocjować z komornikiem?

Po ustaleniu podstawowych kwestii dotyczących tego, jak rozmawiać z komornikiem – a więc przede wszystkim prawnych aspektów negocjacji – warto przedstawić prowadzącemu postępowanie egzekucyjne realne możliwości spłaty. Wskazując przede wszystkim na to, w jakim terminie i jakie kwoty dłużnik będzie mógł spłacać. Dobrą inicjatywą może okazać się także współpraca z komornikiem, w tym przede wszystkim wskazanie mu posiadanego majątku czy źródeł dochodu. W przypadku wątpliwości, czy da się negocjować z komornikiem z pewnością należy udzielić pozytywnej odpowiedzi. Jednak takie negocjacje należy prowadzić umiejętnie.

W związku z tym warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy posiadają szczegółową wiedzę dotyczącą prawnych uwarunkowań prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz praktyczne doświadczenie dotyczące biegu tego rodzaju spraw.  Specjaliści mogą pomóc każdemu dłużnikowi w negocjacjach z komornikiem i wierzycielami a także zabezpieczą dłużnika przed – niestety nierzadko spotykanymi – nadużyciami ze strony komorników.

Czy można negocjować z komornikiem?

Odpowiedź na pytanie czy można negocjować z komornikiem jest twierdząca. Jednak do takich negocjacji należy solidnie się przygotować, najlepiej korzystając z pomocy prawnika. Dzięki temu rozmowy z komornikiem będą odnosić się do realiów prawnych oraz faktycznych danej sprawy. Bez tego trudno prowadzić jakiekolwiek sensowne i konstruktywne rozmowy, dlatego próba negocjacji z komornikiem bez zaprezentowania konkretnych rozwiązań mija się z celem.

Warto jeszcze raz podkreślić, że negocjacje z komornikiem nie przyniosą rezultatu w postaci umorzenia całości bądź części wierzytelności lub samego postępowania egzekucyjnego. Mogą jednak doprowadzić do usprawnienia samego biegu postępowania, zwłaszcza wówczas, gdy dłużnikowi uda się dojść do porozumienia także z wierzycielami bądź uzyskać rozstrzygnięcie sądu zamykające, czy chociażby odraczające egzekucję.

Zobacz też: Oddłużanie