Czy przystępując do Programu nie będę już nękany przez wierzycieli?

Nie możemy obiecać, że w chwili przystąpienia do Programu Ulga od Długu telefony od wierzycieli umilkną. Ale w momencie dopełnienia wszystkich formalności masz do swojej dyspozycji pełnomocnika – Kancelarię Prawną. To ona przejmuje na siebie trudne rozmowy z wierzycielami. Ciebie będziemy namawiać, abyś przy każdym kontakcie wierzyciela kierował go do swojego pełnomocnika. Musisz jednak pamiętać, że…

Continue reading Czy przystępując do Programu nie będę już nękany przez wierzycieli?

Kto odpowiada za bezpieczeństwo moich pieniędzy zgromadzonych na rachunku Programu?

Przystępując do Programu Ulga od Długu podpisujesz umowę z Kancelarią Prawną, która jest gwarantem prawidłowego utrzymywania i zarządzania oszczędnościami Klientów zgromadzonymi w ramach Programu. Radca Prawny jest zawodem zaufania publicznego i przekazanie Kancelarii Prawnej środków na spłatę zobowiązań jest bezpieczne i zgodne z prawem. Logując się na stronie Programu Ulga od Długu, każdy Klient ma…

Continue reading Kto odpowiada za bezpieczeństwo moich pieniędzy zgromadzonych na rachunku Programu?

Ile czasu będzie trwało spłacanie długów?

Czas trwania Programu Ulga od Długu zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od możliwości i decyzji każdego z Klientów.  To Klient deklaruje, jaką kwotą dysponuje miesięcznie na pokrycie swoich zobowiązań finansowych. Oczywiście, analitycy Programu, pomagają wszystkim w rzetelnej analizie wydatków i kosztów. Staramy się ustalić racjonalne sumy, których konsekwentne oszczędzanie na poczet spłaty długów,…

Continue reading Ile czasu będzie trwało spłacanie długów?

Czy w trakcie trwania Programu nadal będą narastać odsetki za moje długi?

Może tak się zdarzyć. Przystępując do Programu Ulga od Długu zadłużenie u dotychczasowych Wierzycieli nie „przechodzi” na Program Ulga od Długu. Nie jest ono spłacane w momencie przystąpienia do Programu, a dopiero wówczas, gdy zgromadzone na poczet spłaty środki pozwolą na wystąpienie do wierzycieli z konkretnymi propozycjami. Tym samym, do czasu wynegocjowania warunków spłaty, mogą…

Continue reading Czy w trakcie trwania Programu nadal będą narastać odsetki za moje długi?

Jakie są opłaty za udział w Programie Ulga od Długu?

Ustalając kwotę miesięcznych wpłat w Programie Ulga od Długu brane są pod uwagę trzy elementy. Przez cały okres uczestnictwa w Programie, Klient wpłaca taką samą, uzgodnioną na początku kwotę, w której zawierają się: Opłaty za bieżące czynności według bilingu – między innymi utworzenie indywidualnego rachunku bankowego, usługi prawnej w postaci szczegółowej analizy zadłużenia i opracowania…

Continue reading Jakie są opłaty za udział w Programie Ulga od Długu?

Czy w każdej chwili mogę odstąpić od Programu?

Tak. Jednak rozwiązanie Umowy nie zwalnia Uczestnika z pokrycia kosztów wynagrodzenia należnego Kancelarii Prawnej za czas realizacji Umowy. Musimy pamiętać, że przystępując do Programu podpisujemy Umowę na usługi prawne. Tak samo gdybyśmy poszli bezpośrednio do jakiejkolwiek kancelarii prawnej. Już za pierwsze spotkanie z radcą prawnym, na którym przedstawimy nasz problem musimy uiścić opłatę. Nawet jeśli…

Continue reading Czy w każdej chwili mogę odstąpić od Programu?

Czy przystępując do Programu biorę kolejną pożyczkę?

Nie. Celem programu jest redukcja zadłużenia, a nie udzielenie kolejnej pożyczki. Wiele osób może mylić program z kredytem konsolidacyjnym czy też pożyczką refinansującą. Naszym celem jest wynegocjowanie jak najlepszych warunków rozliczeń z wierzycielami i tym samym obniżenie i zracjonalizowanie kwoty do spłaty.

Jakiego rodzaju długi mogę spłacić z pomocą Programu Ulga od Długu?

Do naszego programu kwalifikują się wszystkie długi niezabezpieczone o wartości min. 10.000 zł Co to znaczy? Są to zarówno kredyty bankowe, długi na kartach kredytowych, debetowych, a także pożyczki pozabankowe, które nie zostały objęte żadnym zabezpieczeniem, takim jak np. hipoteka, czy zastaw na samochodzie.

Kto może przystąpić do Programu Ulga od Długu?

O udział w Programie Ulga od Długu może wnioskować każdy, kto skończył 18 lat i nie może sobie poradzić ze spłatą swoich zobowiązań, których wysokość jest nie mniejsza niż 10.000 zł. Aby zakwalifikować się do Programu należy skontaktować się z naszym Specjalistą ds. Oddłużania, który dokona indywidualnej analizy każdego zgłoszonego przypadku.

Co mi da przystąpienie do Programu?

Celem Programu Ulga od Długu jest wypracowanie korzystnych warunków spłaty zadłużenia tam, gdzie Klienci nie są w stanie zwrócić szybko całości ciążących na nich kwot. Większość wierzycieli wykazuje zainteresowanie polubownymi rozwiązaniami, aby zamknąć rachunek i rozliczyć dług. . Dzięki doświadczeniu negocjacyjnemu naszych ekspertów, staramy się zapewnić znacznie szybszą spłatę długu bez stresu i nerwów.. To…

Continue reading Co mi da przystąpienie do Programu?