Pomagają Polakom spłacić swoje długi

Według danych Krajowego Rejestru Długów zadłużenie wszystkich konsumentów notowanych w Krajowym Rejestrze Długów przekracza 48 mld zł. Natomiast z raportu InfoDług wynika, że ponad 2,8 mln Polaków nie radziło sobie z terminową spłatą zobowiązań kredytowych i pozakredytowych w 2020 r.  Na pomoc tym osobom przychodzi zespół specjalistów z Programu Ulga od Długu. Powyższe dane są…

Continue reading Pomagają Polakom spłacić swoje długi